Hà Nội bắt đầu làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ của Nhật Bản

Các kỹ sư và công nhân hạ thiết bị xử lý ô nhiễm xuống sông Tô Lịch. Ảnh PV
Các kỹ sư và công nhân hạ thiết bị xử lý ô nhiễm xuống sông Tô Lịch. Ảnh PV
Các kỹ sư và công nhân hạ thiết bị xử lý ô nhiễm xuống sông Tô Lịch. Ảnh PV
Lên top