Hà Nội: Bãi rác Nam Sơn hoạt động trở lại, người dân tháo dỡ lều bạt

Bãi rác Nam Sơn hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: N.H
Bãi rác Nam Sơn hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: N.H
Bãi rác Nam Sơn hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: N.H
Lên top