Hà Nội: 5 Ban quản lý có gần 1.000 cán bộ

Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31.12.2016.
Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31.12.2016.
Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31.12.2016.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top