Hà Giang mưa lớn kỷ lục trong vòng gần 60 năm qua

Lên top