Giữa nắng hạn, hàng trăm hộ dân ngóng nước sạch

Công trình nước sinh hoạt tự chảy Vạn Hội bốn bề hoang vắng, cây bụi um tùm “ôm trọn” các hạng mục. Ảnh: N.T
Công trình nước sinh hoạt tự chảy Vạn Hội bốn bề hoang vắng, cây bụi um tùm “ôm trọn” các hạng mục. Ảnh: N.T
Công trình nước sinh hoạt tự chảy Vạn Hội bốn bề hoang vắng, cây bụi um tùm “ôm trọn” các hạng mục. Ảnh: N.T
Lên top