Giám đốc Sở TNMT cam kết không ô nhiễm, dân vẫn đòi tháo ống xả thải

Người dân bày tỏ ý kiến không đồng ý về địa điểm xả thải nước thải sau xử lý của cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân bày tỏ ý kiến không đồng ý về địa điểm xả thải nước thải sau xử lý của cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân bày tỏ ý kiến không đồng ý về địa điểm xả thải nước thải sau xử lý của cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top