Giám định chế phẩm làm sạch 87 hồ Hà Nội: "Không thể sơ sài được"

Lên top