Giải quyết, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng triển lãm tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng triển lãm tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng triển lãm tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Lên top