Giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3

Lên top