Gần 600 ngôi nhà chống bão ra sao sau đợt mưa lũ miền Trung?

Gần 600 ngôi nhà chống bão an toàn sau đợt mưa lũ miền Trung. Ảnh: UNDP
Gần 600 ngôi nhà chống bão an toàn sau đợt mưa lũ miền Trung. Ảnh: UNDP
Gần 600 ngôi nhà chống bão an toàn sau đợt mưa lũ miền Trung. Ảnh: UNDP
Lên top