ĐBSCL sẽ chịu đợt xâm nhập mặn kỷ lục:

Gần 159.000 hộ dân thiếu nước ngọt, 80.000ha cây trồng bị ảnh hưởng

Nhiều người dân khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng. Ảnh: N.Hồ
Nhiều người dân khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng. Ảnh: N.Hồ
Nhiều người dân khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng. Ảnh: N.Hồ
Lên top