Đường đi của bão số 5 - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 như thế nào?

Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top