Dùng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các công trình ở Quảng Ninh

Những tấn đất đá thải mỏ đầu tiên đã được sử dụng để san lấp mặt bằng cho Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những tấn đất đá thải mỏ đầu tiên đã được sử dụng để san lấp mặt bằng cho Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những tấn đất đá thải mỏ đầu tiên đã được sử dụng để san lấp mặt bằng cho Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top