Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Xuất hiện cơn bão số 2 Sanba

Bão Sanba di chuyển nhanh, hướng vào vùng biển phía Nam Biển Đông của nước ta. Ảnh: NCHMF
Bão Sanba di chuyển nhanh, hướng vào vùng biển phía Nam Biển Đông của nước ta. Ảnh: NCHMF
Bão Sanba di chuyển nhanh, hướng vào vùng biển phía Nam Biển Đông của nước ta. Ảnh: NCHMF
Lên top