Dự báo thời tiết 3.8: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đổ lửa, tăng nhiệt

Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều với mức nhiệt khoảng 37 độ C.
Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều với mức nhiệt khoảng 37 độ C.
Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều với mức nhiệt khoảng 37 độ C.
Lên top