Dự báo thời tiết 3.12: Miền Bắc sáng giảm nhiệt sâu, ngày vẫn nắng hanh

Miền Bắc rét sâu về đêm và sáng, ngày nắng hanh tăng nhiệt.
Miền Bắc rét sâu về đêm và sáng, ngày nắng hanh tăng nhiệt.
Miền Bắc rét sâu về đêm và sáng, ngày nắng hanh tăng nhiệt.
Lên top