Dự báo thời tiết 30.4: Ngày đầu nghỉ lễ, Bắc Bộ trở nắng ráo, tăng nhiệt

Lên top