Dự báo thời tiết 30.11: Miền Bắc vẫn nắng hanh trước khi đón không khí lạnh

Miền Bắc ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất 25 độ C, đêm trở rét sâu.
Miền Bắc ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất 25 độ C, đêm trở rét sâu.
Miền Bắc ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất 25 độ C, đêm trở rét sâu.
Lên top