Dự báo thời tiết 28.9: Miền Bắc sáng se lạnh, trưa tăng nhiệt và trở nắng

Miền Bắc se lạnh vào sáng sớm.
Miền Bắc se lạnh vào sáng sớm.
Miền Bắc se lạnh vào sáng sớm.
Lên top