Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, tăng nhiệt

Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Ảnh: Tô Thế.
Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Ảnh: Tô Thế.
Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Ảnh: Tô Thế.
Lên top