Dự báo thời tiết 26.11: Miền Bắc rét sâu về đêm và sáng, ngày nắng hanh

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn.
Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn.
Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn.
Lên top