Dự báo thời tiết 24.11: Bắc Bộ tiếp tục rét khô, đêm và sáng nhiệt độ giảm

Miền Bắc có nhiệt độ phổ biến 15 - 17 độ C vào sáng sớm.
Miền Bắc có nhiệt độ phổ biến 15 - 17 độ C vào sáng sớm.
Miền Bắc có nhiệt độ phổ biến 15 - 17 độ C vào sáng sớm.
Lên top