Dự báo thời tiết 21.11: Miền Bắc sáng mưa nhỏ, ngày tiếp tục nắng hanh

Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm.
Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm.
Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm.
Lên top