Dự báo thời tiết 20.11: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón không khí lạnh

Miền Bắc tiếp tục nắng hanh vào thời điểm trưa chiều.
Miền Bắc tiếp tục nắng hanh vào thời điểm trưa chiều.
Miền Bắc tiếp tục nắng hanh vào thời điểm trưa chiều.
Lên top