Dự báo thời tiết 19.10: Bắc Bộ ngày trở nắng tăng nhiệt, đêm mưa vài nơi

Miền Bắc giảm mưa, tăng nhiều trong ngày hôm nay.
Miền Bắc giảm mưa, tăng nhiều trong ngày hôm nay.
Miền Bắc giảm mưa, tăng nhiều trong ngày hôm nay.
Lên top