Dự báo thời tiết 1.7: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng cháy da, nhiệt độ tăng cao

Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất là từ 11h - 16h.
Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất là từ 11h - 16h.
Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất là từ 11h - 16h.
Lên top