Dự báo thời tiết 1.12: Miền Bắc ngày nắng hanh, trở rét sâu từ đêm nay

Miền Bắc rét sâu từ đêm nay, nhiệt độ giảm mạnh.
Miền Bắc rét sâu từ đêm nay, nhiệt độ giảm mạnh.
Miền Bắc rét sâu từ đêm nay, nhiệt độ giảm mạnh.
Lên top