Dự báo thời tiết 10.2: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trưa chiều nắng lên

Không khí lạnh suy yếu, từ hôm nay 10.2 Bắc Bộ có nắng đẹp.
Không khí lạnh suy yếu, từ hôm nay 10.2 Bắc Bộ có nắng đẹp.
Không khí lạnh suy yếu, từ hôm nay 10.2 Bắc Bộ có nắng đẹp.
Lên top