Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Trong 10 ngày tới, miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, trời rét sâu.
Trong 10 ngày tới, miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, trời rét sâu.
Trong 10 ngày tới, miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, trời rét sâu.
Lên top