Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hoá trở rét trong ngày 22 - 23.10.
Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hoá trở rét trong ngày 22 - 23.10.
Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hoá trở rét trong ngày 22 - 23.10.
Lên top