Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Không khí lạnh tăng cường tác động thời tiết miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới.
Không khí lạnh tăng cường tác động thời tiết miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới.
Không khí lạnh tăng cường tác động thời tiết miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới.
Lên top