Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Không khí lạnh khả năng tác động đến Bắc Bộ trong ngày 10 - 11.10.
Không khí lạnh khả năng tác động đến Bắc Bộ trong ngày 10 - 11.10.
Không khí lạnh khả năng tác động đến Bắc Bộ trong ngày 10 - 11.10.
Lên top