Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, trời ít mưa từ ngày 29.5 - 3.6. Ảnh đồ hoạ: An An.
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, trời ít mưa từ ngày 29.5 - 3.6. Ảnh đồ hoạ: An An.
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, trời ít mưa từ ngày 29.5 - 3.6. Ảnh đồ hoạ: An An.
Lên top