Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 năm 2021

Dự báo bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 sẽ gây mưa lớn tại Bắc và Trung Bộ.
Dự báo bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 sẽ gây mưa lớn tại Bắc và Trung Bộ.
Dự báo bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 sẽ gây mưa lớn tại Bắc và Trung Bộ.
Lên top