Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

Trong vòng 1 tháng tới khả năng xuất hiện từ 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới gây mưa.
Trong vòng 1 tháng tới khả năng xuất hiện từ 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới gây mưa.
Trong vòng 1 tháng tới khả năng xuất hiện từ 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới gây mưa.
Lên top