Dự báo mới nhất diễn biến bão lũ trong 3 tháng cuối năm 2021

Dự báo trong tháng 10 và tháng 11.2021 sẽ có nhiều áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông.
Dự báo trong tháng 10 và tháng 11.2021 sẽ có nhiều áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông.
Dự báo trong tháng 10 và tháng 11.2021 sẽ có nhiều áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông.
Lên top