Dự báo diễn biến không khí lạnh sắp tràn về gây giảm nhiệt mạnh ở miền Bắc

Không khí lạnh sẽ gây giảm nhiệt mạnh ở Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm mai 1.12.
Không khí lạnh sẽ gây giảm nhiệt mạnh ở Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm mai 1.12.
Không khí lạnh sẽ gây giảm nhiệt mạnh ở Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm mai 1.12.
Lên top