Dự báo diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2021

Dự báo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới cuối năm sẽ gây mưa ở Nam Bộ.
Dự báo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới cuối năm sẽ gây mưa ở Nam Bộ.
Dự báo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới cuối năm sẽ gây mưa ở Nam Bộ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top