Dự báo bao giờ bão hình thành trên Biển Đông trong tuần này?

Thiệt hại do bão số 5 vừa qua gây ra, nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã rạng sáng 18.9. Ảnh: T.S.
Thiệt hại do bão số 5 vừa qua gây ra, nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã rạng sáng 18.9. Ảnh: T.S.
Thiệt hại do bão số 5 vừa qua gây ra, nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã rạng sáng 18.9. Ảnh: T.S.
Lên top