Dự án thí điểm làm sạch Hồ Tây: Công bố kết quả hàm lượng oxy trong nước

Hình ảnh cá Koi bơi lội tung tăng bên trong khu bể xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Ảnh: JVE
Hình ảnh cá Koi bơi lội tung tăng bên trong khu bể xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Ảnh: JVE
Hình ảnh cá Koi bơi lội tung tăng bên trong khu bể xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Ảnh: JVE
Lên top