Dự án "Không rác thải nhựa tại TP Vũng Tàu": Chờ sự đồng ý của Bộ TNMT

Một chương trình tuyên truyền về phân loại rác tại công viên Bãi Trước Vũng Tàu, Ảnh: Thành An
Một chương trình tuyên truyền về phân loại rác tại công viên Bãi Trước Vũng Tàu, Ảnh: Thành An
Một chương trình tuyên truyền về phân loại rác tại công viên Bãi Trước Vũng Tàu, Ảnh: Thành An
Lên top