Đợt rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Tuyết rơi ở Y Tý - Lào Cai. Ảnh: Tô Thế
Tuyết rơi ở Y Tý - Lào Cai. Ảnh: Tô Thế
Tuyết rơi ở Y Tý - Lào Cai. Ảnh: Tô Thế
Lên top