Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài nhiều ngày tới

Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Ảnh: Tô Thế.
Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Ảnh: Tô Thế.
Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Ảnh: Tô Thế.
Lên top