Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sắp chấm dứt

Nhiều người tận dụng bóng râm dưới cầu vượt để tránh nóng. Ảnh: Đức Anh.
Nhiều người tận dụng bóng râm dưới cầu vượt để tránh nóng. Ảnh: Đức Anh.
Nhiều người tận dụng bóng râm dưới cầu vượt để tránh nóng. Ảnh: Đức Anh.
Lên top