Động đất 3,2 độ richter gây rung chuyển nhiều nhà dân ở Quảng Ninh

Lên top