Đoàn viên thanh niên Bình Định tham gia làm sạch môi trường

Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức ra quân đồng loạt “ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: T.T
Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức ra quân đồng loạt “ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: T.T
Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức ra quân đồng loạt “ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: T.T
Lên top