Đỉnh lũ trạm Đông Hà, Quảng Trị vượt lũ lịch sử 1983, cảnh báo lũ Thạch Hãn

Hình ảnh tại Trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) hôm 8.10. Ảnh: Hạnh Lê.
Hình ảnh tại Trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) hôm 8.10. Ảnh: Hạnh Lê.
Hình ảnh tại Trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) hôm 8.10. Ảnh: Hạnh Lê.
Lên top