Đỉnh lũ nhiều nơi vượt lũ lịch sử, khả năng lũ trên các sông có thể lên lại

Nhiều địa phương miền Trung bị dòng nước lũ vây kín. Ảnh: Hạnh Lê.
Nhiều địa phương miền Trung bị dòng nước lũ vây kín. Ảnh: Hạnh Lê.
Nhiều địa phương miền Trung bị dòng nước lũ vây kín. Ảnh: Hạnh Lê.
Lên top