Dịch bệnh buộc chúng ta phải tử tế với thiên nhiên

Tê tê (xuyên sơn giáp) đang được các nhà khoa học nghi ngờ là vật chủ trung gian truyền virus Corona mới (COVID-19).
Tê tê (xuyên sơn giáp) đang được các nhà khoa học nghi ngờ là vật chủ trung gian truyền virus Corona mới (COVID-19).
Tê tê (xuyên sơn giáp) đang được các nhà khoa học nghi ngờ là vật chủ trung gian truyền virus Corona mới (COVID-19).
Lên top