Di dời dân, giải quyết việc làm cho 300 lao động tại Khánh Sơn

Người dân chặn xe rác vì không đồng thuận việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn. Ảnh: VQ
Người dân chặn xe rác vì không đồng thuận việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn. Ảnh: VQ
Người dân chặn xe rác vì không đồng thuận việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn. Ảnh: VQ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top